KULTURALNIE

Kulturalnie

 

Teatr Krypta, Piwnica przy Krypcie

Teatr Krypta istnieje od 1965 roku.  więcej »
 
 
 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Filharmonia dzięki ogromnej pracy była i jest aktywną placówką szerzącą kulturę muzyczną na Pomorzu Zachodnim  więcej »
 
 
 

Teatr Współczesny w Szczecinie

Jedna z najlepszych i najciekawszych scen teatralnych w Polsce, często nagradzany na festiwalach i  ogólnopolskich przeglądach... więcej »
 
 
 

Teatr Polski w Szczecinie

Początek historii teatru - 1946 rok  więcej »
 
 
 

Opera na Zamku

Powstała w 1956 roku jako Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego z siedzibą przy ul. Potulickiej.  więcej »
 
 
 

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Pierwsze centrum sztuki współczesnej w północno-zachodnim regionie Polski.  więcej »
 
 
 

Teatr Lalek "PLECIUGA"

Teatr dla widzów najmłodszych i nie tylko ...  więcej »
 
 
 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki

Najmłodsze muzeum w Szczecinie i  jedno z największych w Polsce o profilu technicznym, utworzone 1 stycznia 2006 r.... więcej »